Välkommen till Enecopia släktforskarförening!

Omslagsbild för Enecopia släktforskarföreningVi är en förening för släkt- och hembygdsforskare i Enköping med omnejd. Föreningen vill öka intresset för och höja kunskapen kring släktforskning. Vi vill hjälpa nybörjare att komma igång med sin forskning, och bidra till att bevara vårt kulturarv. I föreningslokalen finns datorer med internetuppkoppling med tillgång till Arkiv Digital och Riksarkivets tjänst SVAR. Naturligtvis finns också en mängd cd-skivor och böcker som underlättar forskning om släkt och bygd. Genom föredrag och studiebesök ökar vi kunskapen och förståelsen inom ämnena. På våra omtyckta forskarstödskvällar träffas vi för att hjälpa varandra med problem eller bara samtala över fikat.

Vi håller till i ABF’s lokaler på Östra Järnvägsgatan 1 i Enköping

Hoppas vi ses!

Styrelsemöte 2015-04-14

Styrelseprotokoll från Enecopia Släktforskarförening

Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 2015-04-14 Tid och plats: 14/4 2015, kl. 18.30 i ABF:s lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping Närvarande: Niklas Pettersson Ordförande Fredrik Eriksson Gunnel Näsström Kjell Pettersson 1. Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat. 2. Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes, och lades till handlingarna. 3. Avstämning för resten av våren Inbjudan […]

Fullt hus när Fredrik Mejster kom till Enköping

Fredrik Mejster höll föredraget Mer kött på benen som handlade om mer arkiv att forska i.

Spännande, underhållande och lärorikt, det vill säga alla ingredienser som behövs för ett lyckat föredrag levererade Fredrik Mejster under tisdagens forskarkväll. En betydande andel av föreningens medlemmar fanns på plats för att lyssna på föredraget ”Mer kött på benen”. Utifrån sin egen forskning berättade Fredrik hur han använt sig av olika arkiv för att på så […]

Släktforskningens dag 2015 med Ritva Winter

Ritva Winter om släktforskning i Finland

Lite minnesanteckningar och bilder från släktforskningen dag 2015, på Biblioteket i Enköping. Årets tema var släktforskning i övriga nordiska länder. Ritva Winter håll föredrag i Enköpingsrummet om släktforskning i Finland. Minnesanteckningar från Ritvas föredrag: Gustaf Vasa införde skattefrihet för de som flyttade österut och tryckte gränsen österut. Allt scannat material är på originalspråket, dvs på svenska […]